امام علی علیه السلام: مَا أَكْثَـرَ اَلْعِبـَرَ وَ أَقَـلَّ اَلاِعْتِبَـارَ چه بسيار است پنـدها و چه اندكاند، پنـد پـذيران. نهج البلاغه/کلمات قصار 297
همکاری در امور فرهنگی، آموزشی و...
نام (*)
ورودی نامعتبر
نام خانوادگی
ورودی نامعتبر
تلفن همراه
ورودی نامعتبر
پست الکترونیکی
ورودی نامعتبر
شغل
ورودی نامعتبر
شماره ملی/دانشجویی
ورودی نامعتبر
پیشنهادات همکاری در زمینه های...
ورودی نامعتبر

دانشگاه اصفهان / طبقه فوقانی مصلی الغدیر / اداره کل امور فرهنگی / اتاق 6 و 25      تلفن: 0311 7932228 - داخلی:312