امام صادق (سلام الله علیه) : صَلاةُ مُتَطَيِّبٍ أفضَلُ مِن سَبعينَ صَلاةً بِغَيرِ طيبٍ. نماز شخص خوشبو برتر از هفتاد نماز بدون بوى خوش است. الصلاة: ص 51 ح 148
همکاری در امور اجرایی
نام (*)
ورودی نامعتبر
نام خانوادگی
ورودی نامعتبر
شماره دانشجویی
ورودی نامعتبر
(در صورتیکه دانشجو نیستید شماره ملی خود را وارد کنید)
رشته تحصیلی
ورودی نامعتبر
نام دانشگاه
ورودی نامعتبر
شماره همراه (*)
ورودی نامعتبر
شهر محل اقامت
ورودی نامعتبر
پست الکترونیکی (*)
ورودی نامعتبر
نوع همکاری (*)

ورودی نامعتبر

دانشگاه اصفهان / طبقه فوقانی مصلی الغدیر / اداره کل امور فرهنگی / اتاق 6 و 25      تلفن: 0311 7932228 - داخلی:312